Lớp Guitar Trực Tiếp (Offline) tạm nghỉ  vì dịch Covid-19 đang có chuyển biến phức tạp. Lịch mở lại của lớp  sẽ được cập nhật khi có thông báo mới. Lớp Guitar Trực Tuyến (Online) vẫn học bình thường.  Lịch học cập nhật ngày 16/04/2021 Học phí: –  1.700.000đ    =  4 tuần = 8 […]