Lịch học cập nhật ngày 27/03/2020 Học phí: –  1.400.000 vnđ    =  4 tuần = 8 buổi (tuần 2 buổi). –  1.600.000 vnđ =  8 tuần = 8 buổi (tuần 1 buổi). Học viên chọn 1 hoặc 2 trong các buổi trên. Lớp học cá nhân 1.000.000 vnđ/ 1 buổi. Đóng học phí ít […]