Thông báo tạm thời lớp Guitar sẽ ngưng lớp trực tiếp (offline) cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên các giờ học online sẽ được tăng cường thêm giờ. Học phí: –  1.700.000đ    =  4 tuần = 8 buổi (tuần 2 buổi). –  1.900.000đ =  8 tuần […]