Trò chuyện âm nhạc Guitarist Kim Chung

Chuơng trình trò chuyện âm nhạc được phát sóng vào ngày 04-02-2011. Nhằm ngày mùng 2 tết Tân Mão.

Chương trình gồm sự có góp mặt của:

MC Minh Đức

Khách mời: Guitarist Kim Chung

Tag Cloud:

By admin

1 Comment

  • Duoc

    09 Nov 2017 / Reply

    Toi muon hoc dem dan de hat duoc khg ạ?

Leave a comment